Styrelsen för Siljans Veteranbåtar 2018 består av följande personer:

Ordförande: Bengt Larsson, Sjurberg. Telefon 070-576 98 73. Mail: bengt@siljanclassics.se

Sekreterare: Mats Enkler, Mora. Telefon 070-606 77 00. Mail:  mats@advoice.se

Kassör: Per Erik Larsson, Sollerön. Telefon 073-182 47 21. Mail: pererik.larsson@telia.com

Ledamöter: 
John Öijermark, Siljansnäs. Telefon 070-720 27 31.
Ola Karlehag, Rättvik. Telefon 073-066 47 31. Mail: karlehag@icloud.com